Aldona Talaga – Działocha 

CONSALLEX

Aldona
Talaga–Działocha

właścicielka kancelarii rachunkowości i doradztwa biznesowego Consallex.
consallex

W czym mogę pomóc ?

Zapewniam Prezesom firm poczucie bezpieczeństwa i zaopiekowania sprawami finansowo-administracyjnymi w ich przedsiębiorstwie.
Wskazuję rozwiązania które pomagają kontrolować własne pieniądze i wypracowany majątek.
Otwieram oczy na niebezpieczeństwa związane z brakiem procedur kontrolnych.
Sprawiam aby pracownicy mieli świadomość konsekwencji nieetycznych zachowań.
Doprowadzam księgi rachunkowe do porządku.
Obiektywnie przedstawiam rzeczywistą sytuację finansową firmy i sposoby jej naprawienia.
Nadzoruję księgi prowadzone w firmie, przeprowadzam okresowe kontrole.
Stawiam blokady tam gdzie wyciekają pieniądze i gdzie występują możliwości popełniania nadużyć.
Jako zewnętrzny, niezależny ekspert doradzam Zarządom i Radom Nadzorczym w ocenie Sprawozdań Finansowych, analizie rentowności i poprawności prowadzonych ksiąg rachunkowych.

consallex

Kompetencje

Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław – Studia III stopnia Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
Executive MBA (UE Wrocław)– Zarządzanie przedsiębiorstwem ,
UE w Poznaniu- finanse i rachunkowość przedsiębiorstw,
WSB we Wrocławiu- Audyt i kontrola finansowa,
SKwP -Studium Zapobiegania i wykrywania przestępczości gospodarczej
Certyfikat Ministerstwa Finansów 1318/2004 – Audytor wewnętrzny.
IIC (2011) Certified Internal Controls Auditor
Szkolenia i Konferencje
Beck Akademia (2018)– Prawo restrukturyzacyjne w praktyce
Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (2019) „Oszustwa księgowe i rachunkowość kreatywna a kontrola finansowa”
Komisja Nadzoru Audytowego (2019) „Sprawozdawczość finansowa firm-wzrost wiarygodności dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego”
Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki Rynkowej(2019)- „Odpowiedzialność Zarządu Spółki Kapitałowej”
DGP – „Cyfryzacja Polskiej Gospodarki”

consallex

Doświadczenie

Od ponad 20 lat zajmuje się finansami przedsiębiorstw.
Doświadczenie zdobywałam w polskich i międzynarodowych organizacjach pełniąc funkcję Głównej Księgowej, Dyrektora Finansowego oraz Dyrektora Zarządzającego w randze Członka Zarządu.
Pełniąc rolę Interim menadżera, budowałam zespoły finansowo – księgowe, kierowałam działem rachunkowości i controlingu, zarządzałam płynnością finansową firm, współpracowałam podczas wdrażania systemów ERP jako konsultant księgowych rozwiązań, zarówno w firmach produkcyjnych jak i handlowych i usługowych.
 Proces przekształceń, fuzji czy restrukturyzacji przechodzę wspólnie z przedsiębiorcami, przygotowując dokumentację finansową.

Dzisiaj jako niezależny ekspert realizuję konkretne zlecenia oraz projekty.

Close Menu