consallex

Rachunkowość

&

consulting

Ponad 20-lat współpracy z biznesem . 

consallex

O nas

Jesteśmy niezależnym, doświadczonym zespołem pasjonatów.
Wdrażamy, obsługujemy i weryfikujemy księgi rachunkowe oraz procedury zabezpieczające w celu ochrony majątku firmy i bezpieczeństwa osób odpowiedzialnych za sprawy Spółki.

Wiedza i doświadczenie to nasze najsilniejsze atuty.
Wiemy, że zarządzanie finansami przedsiębiorstwa wymaga znajomości szerokiego spektrum regulacji z zakresu prawa, finansów i rachunkowości, dlatego jesteśmy wsparciem dla tych którzy w tej materii wsparcia potrzebują.

Rozpoznajemy i eliminujemy ryzyka wewnątrz organizacji:
– ryzyka nierzetelnych ksiąg rachunkowych
– podatkowe
– nadużyć
– „chwastów” wewnątrz organizacji
– nierentownej produkcji
– niskich marż
– nieściągalności wierzytelności
– utraty płynności

i szereg innych ryzyk ukrytych i czekających na odpowiedni moment zaistnienia

Ponad 20 lat czuwania nad finansami przedsiębiorstw.

consallex

Rachunkowość

Rzetelnie prowadzone księgi to przede wszystkim wiarygodna informacja wspomagająca zarządzanie przedsiębiorstwem.

Rachunkowość to dziedzina niezwykle ważna w biznesie ale tylko wtedy gdy jest prowadzona poprawnie i wiernie odzwierciedla rzeczywistość, pozwalając osobom zarządzającym otrzymywać informację zwrotną na temat rzeczywistego stanu aktywów i zobowiązań.

consallex

AUDYT WEWNĘTRZNY

Dokonujemy analizy i oceny stanu istniejącego ksiąg rachunkowych i dokumentacji źródłowej.
Stosownie do branży dostrajamy procedury i zakresy czynności osób mających wpływ na finalny obraz sprawozdania finansowego.

consallex

Consulting

Przekazujemy najlepszą wiedzę jaką posiadamy po to by Klient mógł realizować własne plany i zamierzenia w sposób bezpieczny i racjonalny.

W procesie zarządzania przedsiębiorstwem wsparcie eksperta jest niezwykle ważnym elementem budowania strategii, właściwej oceny sytuacji, rozwiązywania problemów, reorganizacji czy nawet restrukturyzacji. Oferując świadczenie usług doradczych mamy pełną świadomość odpowiedzialności i zaufania jakim zostajemy obdarzeni, dlatego każde spotkanie jest dla nas niezwykle ważne.

Close Menu